Mainostoimisto Tekokuu

MIKÄ TEKEE TEKOKUUSTA EHKÄ PAREMMAN?

Tekokuu on selkeitä, omaleimaisia ja kestäviä ratkaisuja tarjoava mainostoimisto.

Ratkaisuissa pyritään löytämään tuotteista ja palveluista olennaisin. Jokaisella yrityksellä on ”se jokin”, se arvokkain. Se on löydettävissä tiiviillä yhteistyöllä, asiantuntemuksella ja faktat huomioon ottavalla luovuudella.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Yksinkertaisiin perusratkaisuihin pyritään pelkistämään ja löytämään tuotteiden ja yritysten ominaiset vahvuudet, luomaan vankka yhtenäinen ilme jota sovelletaan kaikkeen. Näin saatu design-management tarjoaa kestävän pohjan tuleville ratkaisuille. Kun kaikki rakennetaan selkeiden perusasioiden varaan, saavutetaan aina poikkeuksellisen suuri tunnistettavuus esimerkiksi tuotteissa ja pakkauksissa, sekä suuri kustannustehokkuus. Yksinkertaisen tekeminen ei ole helppoa, mutta se on kestävää.

Tekokuun toimintatapa on tehdä ajassa kestävää mainontaa, joka perustuu asiakkaan omiin ominaisiin piirteisiin ja asioihin jolloin se on vahvasti omaleimaista eikä kopioitavissa.

Avainsanamme on kumppanuus. BtoB-liiketoiminta on mainosalalla usein hyvin etäistä. Tekokuun periaatteena on toimia yhteisessä rintamassa. Käytämme kaikki keinot yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kommunikointi asiakkaan kanssa on aina rehellistä. Kun päämäärä on sama ja työtä tehdään yhteisrintamassa, saavutetaan oikeasti aito lopputulos.

Tekokuussa luodut tarinat pohjautuvat aina kestävään faktaan. Ne eivät ole keksittyjä, ne ovat löydettyjä. Toimistollamme on poikkeuksellinen asiantuntemus paikalliseen historiaan, perinteeseen ja erilaisiin omaleimaisiin asioihin sekä hyvä yleissivistys. Vahva identiteetti on kestävän mainonnan edellytys. Kun siihen uhrataan aikaa, antaa se selkeän päämäärän mihin kulkea. Se myös poistaa alalla yleisesti esiintyvän tarpeen turhien heittojen tekemiseen. Jatkuva vaihtuvien kampanjoiden rakentaminen toinen toisensa päälle on hyvin harvalle toimialalle järkevää. Kampanjoiden sijaan tarjoamme jatkuvan tarinan ja ajassa kestävää mainontaa.

Referensseja

Parhaimmillaan mainonta tekee asian tai tuotteen käyttäjälleen läheiseksi, ja tarjoaa ihmiselle hengähdystauon hektisestä ja epävakaasta maailmasta. Toimistomme kaikessa tuotannossa on läpileikkaavana sisäänrakennettu positiivisuus ja lämpimyys. Paremman inhimillisemmän maailman rakentaminen markkinoinnissa tarjoaa myös sen, että tuotteet erottuvat kaupan hyllyistä positiivisina, kotoisampina, lämpimämpinä ja ihmiskasvoisempina.

Tekokuu on Vakka-Suomen suurin, monipuolisin ja omaperäisin mainostoimisto, jolla on seudun paras mainosalan repertuaari.

Työllemme on ominaista käsityöläisyys ja ammattiylpeys. Oli työ pientä tai suurta, siitä pystytään aina olemaan vastuussa. Toimistomme arvot ovat aina samat oli asiakas iso tai pieni.